Huurcommissie van Nu

Meer op de website: 100jaarhuurcommissie.nl   Sinds 1 juni 2016 is de Huurcommissie in de regio Den Haag gestart met een proef rond bemiddeling. Naast de bestaande manier van geschilbeslechting, gaat de Huurcommissie ook bemiddelen tussen huurder en verhuurder. Doel is om een conflict tussen partijen sneller tot een oplossing te brengen en het niet tot … Read More

100 JAAR HUURCOMMISSIE

Meer op de website: 100jaarhuurcommissie.nl  100 jaar Huurcommissie Hoe houden we de relatie tussen huurder en verhuurder goed? En wat kunnen verhuurders, huurders, Huurcommissie en andere partijen doen om dit te bevorderen? Deze vragen stonden centraal op het symposium ‘Voorkomen is beter dan beslechten’. Ruim 150 belangstellenden uit de wereld van huur en verhuur woonden op 27 … Read More

Recht doen aan slachtoffers – ministerie V&J

  Recht doen aan slachtoffers – ministerie V&JEen theaterstuk, dat gebaseerd is op een waargebeurd verhaal. Een slachtoffer vertelt haar ervaringen aan de hand van haar dagboek. Tussendoor worden vragen gesteld over de nieuwe EU-regelgeving. Het geheel is zo confronterend dat de urgentie van een andere aanpak en samenwerking voelbaar wordt.Het theaterstuk is een monoloog … Read More