Meer op de website: 100jaarhuurcommissie.nl

 

Sinds 1 juni 2016 is de Huurcommissie in de regio Den Haag gestart met een proef rond bemiddeling. Naast de bestaande manier van geschilbeslechting, gaat de Huurcommissie ook bemiddelen tussen huurder en verhuurder. Doel is om een conflict tussen partijen sneller tot een oplossing te brengen en het niet tot een formele procedure te laten komen. 

In deze film worden verschillen tussen de traditionele methode en conflict bemiddeling besproken