Meer op de website: 100jaarhuurcommissie.nl

 

100 jaar Huurcommissie

Hoe houden we de relatie tussen huurder en verhuurder goed? En wat kunnen verhuurders, huurders, Huurcommissie en andere partijen doen om dit te bevorderen? Deze vragen stonden centraal op het symposium ‘Voorkomen is beter dan beslechten’. Ruim 150 belangstellenden uit de wereld van huur en verhuur woonden op 27 maart dit symposium in Den Haag bij.